Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

'Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng'


Đại hội đã đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm (2008 - 2013) của đồng bào công giáo; phân tích những mặt tích cực và tồn tại trong hệ thống của Uỷ ban Đoàn kết công giáo, đồng thời đề ra phương hướng của phong trào yêu nước.Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.


Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang khẳng định, đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, đúng quy định của pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Theo Lao động

Xã hội người đưa tin

via www.nguoiduatin.vn

http://www.nguoiduatin.vn/chu-tich-nuoc-truong-tan-sang-dang-nha-nuoc-luon-ton-trong-va-dam-bao-quyen-tu-do-tin-nguong-a115221.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét