Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Sẽ có Hiến pháp 2013


Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


“Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được tổ chức lấy ý kiến nhân dân và thu hút được sự tham gia tích cực với nhiều ý kiến tâm huyết của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài. Sau kỳ họp thứ năm, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã họp nhiều phiên, nghiêm túc nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến của QH, nhân dân, các ngành, các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học. Ủy ban Thường vụ QH cũng đã dành thời gian cho ý kiến về dự thảo và tổ chức Hội nghị đại biểu QH chuyên trách lấy ý kiến về dự thảo. Để việc thông qua Hiến pháp đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trong kỳ họp này QH sẽ dành thời gian thích đáng để tiếp tục tổ chức thảo luận dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao với tinh thần chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, giải trình đầy đủ, thuyết phục những vấn đề đặt ra” - Chủ tịch QH phát biểu.Toàn cảnh khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.


Chủ tịch QH cũng cho biết, tại kỳ họp thứ sáu, QH sẽ thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Theo Chủ tịch thì dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có phạm vi điều chỉnh rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống của mọi người dân. Đây là một đạo luật nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của đông đảo các tầng lớp nhân dân; QH đã dành 3 kỳ họp để thảo luận, cho ý kiến, đồng thời chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc ý kiến của nhân dân, ý kiến của các vị ĐBQH tại kỳ họp thứ năm và Hội nghị ĐBQH chuyên trách để hoàn thiện dự thảo luật.


QH yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thảo luận, kết hợp với việc thảo luận, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, xử lý thấu đáo các vấn đề mà thực tiễn đặt ra, bảo đảm để QH thông qua một đạo luật về đất đai đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và lòng mong mỏi của nhân dân.


Cũng tại kỳ họp này, QH sẽ dành thời gian xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2013; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu chính phủ cho một số dự án quan trọng, cấp bách.


QH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2012”; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH thực hiện; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ năm, QH khóa XIII; báo cáo của Chính phủ và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ ba, thứ tư, thứ năm; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH; xem xét các báo cáo công tác của các cơ quan của QH, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án; phê chuẩn nhân sự Chính phủ, bầu nhân sự một số cơ quan của QH và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.


“Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, tôi trân trọng đề nghị các vị ĐBQH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tham dự đầy đủ các phiên họp, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân” - Chủ tịch QH yêu cầu các ĐB.


Theo Người lao động

Xã hội người đưa tin

via www.nguoiduatin.vn

http://www.nguoiduatin.vn/se-co-hien-phap-2013-a110041.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét